MENU

MIESTO NA ZEMI - Obrazy z Dolnej zeme

MIESTO NA ZEMI - Obrazy z Dolnej zeme

Náš nový scénický program po vyše dvoch rokoch tvorivého procesu dozrieva do svojej finálnej podoby.

Najbližšie predstavenie pre vás pripravujeme 25. 3. 2022

AULA BELIANA | TAJOVSKÉHO 40 | BANSKÁ BYSTRICA

VSTUPENKY V PREDPREDAJI TU

Program vychádza zo zdrojov tradičnej ľudovej kultúry Slovákov žijúcich južne od Slovenska a využíva okrem zaužívaných folkloristických princípov aj divadelné postupy a prvky kompozície. Premyslená vizuálna scénografia kombinuje svetelný aranžmán, veľkoplošnú projekciu, originálne artefakty tradičných odevov a kostýmov v choreografickej kompozícii do obrazov plynúcich v kontexte deja. Námetom je migrácia a založenie novej identity v špecifických podmienkach multietnickej "Dolnej zeme", ktorú reprezentujú obrazy rôznych obradov slovenskej svadby z Maďarska, Rumunska, Srbska a Chorvátska. Kľúčovou témou programu je zásah dejinných udalostí predchádzajúcich Veľkej vojne, rozpadu monarchie a vznik Československej republiky do života Slovákov, ktorí sú zrazu rozdelení hranicami. Využitie reálnych dokumentov dobových listín a tlače prináša do diela paralelnú líniu k príbehom ľudí, ktorí nemôžu ovplyvniť dianie. Sú pevne zviazaní so zemou v ktorej žijú, mnohí sú vykorenení a znovu sa snažia nájsť svoje MIESTO NA ZEMI. O ich osude rozhodujú mocnosti tvoriace novú - veľmi krehkú - tvár sveta, ktorá v búrlivom 20. storočí niekoľkokrát padne do ďalších konfliktov.


 • Námet, scenár: Martin Urban, Katarína Mosnáková Bagľašová
 • Réžia: Martin Urban
 • Choreografia: Martin Urban, Tatiana Urbanová, Lucia Bielik,
  Katarína Mosnáková Bagľašová, Matúš Druga
 • Hudobná úprava: Peter Pavlík, Ondrej Druga, Pavel Martinka, René Bošeľa, Juraj Súdi
 • Kostýmy: Patrik Rago
 • Texty: Martin Urban, Katarína Mosnáková Bagľašová
 • Projekcia: Adam Lukáč, Martin Urban
 • Svetelný dizajn: Ján Čief, Milan Klinko
 • Odborná spolupráca: Ján Chrťan, Katarína Mosnáková Bagľašová,
  Leonóra Súdiová, Juraj Súdi st., Ján Mernik, Ivan Slávik, Jaroslav Kriška
 • Asistenti scénického uvedenia, pedagogická príprava: Matúš Druga, Tatiana Urbanová
 • Tvorivý proces dotvárali členovia UFS Mladosť a hostia.
 • Foto: Roman Krnáč, Matúš Druga
 • Grafika: Matúš Druga
Aktuality Kontakty O nás Galéria Ponuka Členovia Spolupráca Repertoár